Dịch vụ Hỗ trợ Nội bộ

Dịch vụ Hỗ trợ Nội bộ

Kênh Ghi Nhận Yêu Cầu

FLC Support Ticket System


Tạo yêu cầu mới

Tạo yêu cầu mới

Với người dùng sử dụng email @flc.vn, các anh/chị đăng nhập bằng email và mật khẩu của mình để tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ. Đối với các email khác, vui lòng tạo, kích hoạt tài khoản lần đầu để bắt đầu sử dụng.

Tạo yêu cầu mới

Check Ticket Status

Kiểm tra tiến độ

Hệ thống lưu lại lịch sử các lần giao tiếp của anh/chị với các Ban, Phòng, Bộ phận chức năng, vui lòng chuẩn bị sẵn email và số phiếu yêu cầu của anh/chị để kiểm tra tiến độ phối hợp xử lý sự việc.

Kiểm tra tiến độ

Các vấn đề

Các vấn đề tương tác

- Báo hỗ trợ về CNTT (v2.0)
- Đăng ký quảng cáo WIFI Marketing/Màn hình TV
- Đăng ký tài khoản Polycom/Email/Thẻ Từ
- Đặt lịch họp/Báo hỏng Tài sản/Thiết bị
* SẮP RA MẮT *
- Báo nguy cơ về an ninh, PCCC
- Báo hỗ trợ nghiệp vụ HiStaff và giải đáp các vấn đề pháp chế/nhân sự.

BÁO SỰ VIỆC MỌI LÚC, MỌI NƠI

Nơi tiếp nhận

Đơn vị tiếp nhận

Tương ứng với các vấn đề mà anh/chị phản ánh/đề xuất/yêu cầu hỗ trợ, Hệ thống Support Ticket này sẽ chuyển nội dung tới các Ban, Phòng, Bộ phận tương ứng.
Đối với các công việc cần xử lý gấp, vui lòng liên hệ qua điện thoại, tin nhắn sms/viber...Tuy nhiên, Hỗ trợ viên sẽ tạo phiếu bổ sung cho vấn đề/sự việc đã được hỗ trợ xong.

VIỆC KHÔNG TRÔI, NẮM BẮT KỊP THỜI

Xin vui lòng đợi!

Hãy kiên nhẫn đợi... Nếu việc này kéo dài hơn 20 giây, anh/chị có thể tắt trình duyệt!